Koçluk hizmetleri:

Yaşam Koçluğu
Başarı Koçluğu

 

Koçluk Nedir?

Kişilerin daha iyi hedefler belirlemesini, daha iyi kararlar alarak daha fazla aksiyonda bulunmasını ve güçlü yanlarından daha fazla istifade etmesini sağlayan eyleme dayalı sistematik bir süreçtir. Bu süreç, birlikte kararlaştırılan sonuçlara ulaşmak amacıyla koç ve kişinin gerçekleştirdiği planlı bir yolculuktur.

Bugün, daha bilgili, daha talepli, satıcılara daha az güvenen, alıcılara yoğun fiyat baskısı olan bir ortamda satış yapabilmek söz konusudur. Böyle bir ortamda farklı bir yaklaşım sergilemeden satış yapmak mümkün olmuyor.

Yani Satış Koçluğu becerileri, problem çözme becerileri ve müzakere becerilerinin geliştirilmeden satışa çıkılması başarıyı oldukça azaltmaktadır. Bu doğrultuda bizim, satış kadrosunda performansı artırmak isteyen firmalar için önerdiğimiz Satış Koçluğu hizmetimizin detayları aşağıdaki gibidir:

 • Doğru Ekip Kurmak
 • Kişiselleştirilmiş Programlar
 • Satış Ekibine Koçluk
 • Kurumsal Gelişim Programı

 

Satış koçluğunun temel prensipleri;

 • Kaygı ve korkudan kurtulmak
 • Özel bir hedef veya bir amaç gütmemek
 • Karşılıklı düzenli zaman ayırmak
 • Süreç odaklı olmak
 • Yaratıcı olmak
 • Tam sorumlu olmak

 

Koçluk yapılacak alanlar

 • Kişi: değerler, tutkular, sınırlar vs
 • Tavır: inanç, düşünce yapısı, felsefe, varsayımlar
 • Çıkarılacak dersler
 • İdeal kişilik özellikleri
 • Beceriler

 

Aktiviteler: hangi tür aktiviteler amacı destekler?

 • Strateji
 • Adanmışlık
 • İletişim
 • İlişkiler

mentalmimar©2017

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account