• Paleolitik çağdan günümüze Sibirya ve Orta Asya topluluklarında varlığını sürdüren inanış ve merasimlere verilen ad.
  • ŞAMANİK YOLCULUK
  • Şamanik yolculuk, gerçekliğin ruhsal boyutu ile bağlantı kurmak için bilinç durumunu değiştirmede ritm ve niyeti kullanma sanatıdır.
  • Şamanik anlayışa göre beş duyumuzla algılayamadığımız ama yaşamımızı büyük ölçüde etkileyen spiritüel bir boyut mevcuttur.
  • Davul Vuruşlarıyla Şamanik Yolculuk, çok uzun zamandır uyguladığım, şifalanma/şifalandırma, bilgiye ulaşma ve benzer pek çok şeyi kapsayan, çok geniş bir alanı bulanan bir çalışmadır.
  • Doğduğunuzdan beri sizinle birlikte olan, size rehberlik edip korumuş olan sevgi ve şefkat dolu görünmez güçler vardır. Onlarla konuşabilseydiniz acaba neler öğrenirdiniz?
  • Şamanizm, varolan herşeyin canlı olduğunu, bir ruha sahip olduğunu ve birbiriyle “yaşam ağı” içinde bağlantılı olduğunu öğretir. Her birimizin, evrenle bir olduğumuzu ve tüm yaşamla bağlantılı olduğumuzu bilen bir yönümüz var. Eğer onunla bütünleşebilseydiniz acaba yaşamınız nasıl değişirdi?